V předchozím článku jsme vás informovali o vzájemném propojování počítačových systémů po vzoru akademií oceněného filmu Everything, Everywhere, All at Once. V dalším trendu se zaměříme na softwarové inovace

Trend #4 Software 2-Point Woah

Nacházíme se v období nejpokročilejších softwarových novinek, k čemuž dopomáhá i hojné užívání nových pojmů jako třeba DevOps nebo Machine Learning Ops, které patří mezi hlavní stavební kameny softwarových inovací. Termín DevOps (kombinace slov development a operations) představuje tým lidí, procesů a technologií s cílem zajistit rychlé kvalitní a účinné doručování softwarových produktů a služeb zákazníkům.

Machine Learning Ops (MLOps) je oproti tomu soubor postupů a technik, které kombinují strojové učení a operace umožňující efektivní kontinuální integraci, doručování a nasazování. Škálování procesu strojového učení má za cíl rychlejší experimentování a vývoj modelů, nasazení modelů do produkčního prostředí, ale také kontrolu kvality. MLOps jsou v podstatě založené na principech a postupech DevOps a díky nim se zvyšuje efektivita pracovních postupů.

DevOps a MLOps

Práce s těmito dvěma inovacemi zjednodušuje a zrychluje proces doručovacích kódů a jednotlivých modelů strojového učení vůči produkci, údržbě, aktualizaci, ale i sledování softwarů.

🔎 Demokratizace vývoje softwaru

Low-code nebo no-code přístupy k vývoji softwaru využívají intuitivní grafické nástroje a vestavěné funkce k demokratizaci vývoje softwaru a umožňují každému uživateli programovat i bez předchozí zkušenosti s kódováním; předpokládá se, že zájem o tuto technologii rapidně vzroste, a to až o 50 % do roku 2025.

🔎 Nárůst využití strojového učení

Přínos disciplíny DevOps do strojového učení může být klíčové, protože může pomoci zavádějící AI (umělé inteligenci) rozšířit model vývoje a nasazení, avšak zároveň se musí vypořádat s významným nedostatkem dovedností; v nedávné studii 68 % dotázaných vedoucích pracovníků popsalo, že nedostatek dovedností v jejich společnostech se pohybuje mezi mírným až extrémním.

🔎 Nutné rozšíření zajišťování kvality (Quality Assurance)

Zajištění kvality (QA) bude nezbytné rozšířit, aby se uspokojila stále se zvyšující poptávka, jejíž růst je předpokládaný během několika let ze 40 miliard na 70 miliard.

Dopady na trh práce

📍 Zvýšená poptávka po pracovnících se zkušenostmi v Quality Assurance
📍 Vzrůstající zájem o DevOps a MLOps dovednosti
📍 Mnoho příležitostí pro zvýšení kvalifikace nebo rekvalifikace zaměstnanců k využití nových low/no-code platforem

Ke stažení

Brožura