Pokračujeme v nastolování trendů pro budoucnost informačního průmyslu. Předchozí článek detailněji popisuje nástup umělé inteligence jako klíčového hráče v oblasti IT. Rozebrali jsme si pojmy jako je strojové či hloubkové učení, ale vysvětlili jsme si také, jaký přínos má pro umělou inteligenci počítačové vidění nebo kognitivní výpočetní technika. Další trend čerpá inspiraci z názvu loňského úspěšného snímku a držitele Oscara za nejlepší film – Everything, Everywhere, All at Once.

Trend #3 Connected Everything, Everywhere, All at Once

Všechno, všude a najednou se navzájem prolíná s tzv. The Internet of Things (IoT). Jedná se o propojenou síť mechanických a digitálních zařízení vybavených softwarem. Každý z těchto prvků disponuje identifikátorem uživatele (unique identifier – UID), který v unixových operačních systémech pomáhá systémovému jádru rozlišit jednotlivé uživatele. Pomocí identifikátoru je možné převádět data do sítě bez nutného zásahu člověka.

Budoucí růst IoT

Vliv IoT je stále signifikantnější a odhaduje se, že během deseti let se počty zařízení s IoT ztrojnásobí z deseti miliard až na třicet. Mezi tyto zařízení mohou patřit lékařské přístroje, chytré budovy redukující energetické náklady, chytré semafory a mnoho dalších.

🔎 Možnost osobitějšího přístupu – díky přístrojům s IoT jako jsou smartphony, bezdrátové domácí spotřebiče aj., budou lidé moci více personalizovat své zážitky a každodenní aktivity
🔎 Rychlejší mobilní síť – rozšíření rychlejší mobilní sítě 5G urychlí dostupnost přístrojů s IoT, čímž se zlepší výkon ve všech pracovních i spotřebitelských sektorech.
🔎 Zvedne se poptávka po zkušených IoT specialistech – IT specialistů bude celosvětově nedostatek a zájem o IoT specialisty raketově stoupne

Dopady na trh práce

📍 Potenciální zánik mnoha pracovních pozic v důsledku automatizace
📍 Zvýšená poptávka po IT specialistech – především v oblasti Internet of Things, ale i inženýrech, projektových manažerech nebo IT architektech

Ke stažení

Brožura