Udělejte další krok ve své kariéře. Firmy potřebují SW architekty

Poptávka po schopných softwarových architektech stále narůstá. Na IT pracovním trhu patří k nejžádanějším pozicím. Firmy dávají šanci zkušeným programátorům, kteří by se rádi posunuli ve své kariéře.

Softwaroví architekti jsou samostatnými návrháři programů, aplikací a zákaznických systémů. Práce softwarového architekta vyžaduje analytické a kreativní myšlení, ale i vyjednávací schopnosti. Je to trochu i diplomacie, když je potřeba přeložit požadavky vedení a klientů do jazyka, který je srozumitelný týmu vývojářů.

Abyste se mohli stát softwarovým architektem, musíte mít praxi v programování, znát nástroje CASE, UML a obecně mít několik let zkušeností s prací v IT. Pozice software architekta je ideální pro někoho, kdo by se rád posunul od celodenního psaní kódu k více kreativní činnosti s vlastní zodpovědností.

Firmy si schopných softwarových architektů cení

Poptávka po právě takových lidech na pracovním trhu stále stoupá. Některé zdroje uvádějí nárůst pracovních pozic pro SW architekty o 25 % v horizontu nadcházejících 10 let. Šanci má každý, kdo se vyzná v IT prostředí, chce na sobě dál pracovat a rozvíjet své schopnosti. Spolu s poptávkou a nedostatkem lidí rostou i mzdy a nabídka benefitů. Medián měsíční hrubé mzdy se pohybuje kolem 150 000 Kč, velké společnosti pak nabízejí i 200 000 Kč a více.

Jako SW architekt budete v kontaktu s koncovým klientem a týmy vývojářů, čeká vás tedy práce u počítače i v jednacích místnostech. Častým benefitem je možnost práce z domova nebo služební automobil. Pracovní doba je značně flexibilní, důraz je kladen na samostatnost a dodání řešení. To, jak k němu dojdete, už je na vás.

Myslíte si, že zapadáte do charakteristiky SW architekta? Chcete se posunout v kariéře dál a nést zodpovědnost za vaše vlastní řešení? Nabídek z oblasti vývoje je celá řada a je z čeho vybírat. Ať už dáváte přednost malé firmě, nebo velké korporaci, mrkněte se třeba na pozice zde.