Průmysl 4.0 vytváří nové pracovní příležitosti

Nová průmyslová revoluce už začala. Autonomní stroje přinášejí zefektivnění výroby, lepší využití surovin a lidských zdrojů. Ačkoliv některé pracovní pozice v jejím důsledku zaniknou, jiné, kvalifikovanější, vznikají už dnes.

Průmysl 4.0, anglicky Industry 4.0, německy Industrie 4.0, to všechno jsou názvy označující novou průmyslovou revoluci. Po století páry, nástupu elektrifikace a pásové výroby, respektive zapojení elektroniky a IT technologií, přichází další technologický zlom. Čtvrtá průmyslová revoluce už pomalu nastupuje do praxe, kde se projevuje jako inteligentní propojování strojů a jednotlivých složek výroby. Postupně budeme sledovat nárůst větší autonomie výrobních procesů, dopravy a využívání surovin, které jsou nezávislé na lidské obsluze.

Prakticky to může vypadat tak, že firma – zákazník vytvoří poptávku na výrobu dílu do automobilu, 3D výkres si ze sítě stáhne stroj, který si jinde dokáže i poptat materiál, autonomní logistika zajistí nejvýhodnější dopravu.

Výsledkem je výroba s nižšími náklady, odpadá nutnost skladovat velké množství materiálu a náhradních dílů. Už nyní aplikovaná metoda výroby „Just in time“ tak funguje ještě lépe. Logistika hraje v nové průmyslové revoluci velmi významnou roli. I díky ní může být výroba decentralizovaná.

Spolu s chytrými domácnostmi, respektive celými městy nebo autonomními vozidly, se zlepší městská infrastruktura. Průmysl 4.0 má pozitivní dopad i na životní prostředí, protože odpadá nadbytečná doprava a plýtvání surovinami.

Aktuální situaci shrnuje také Iniciativa Průmysl 4.0, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Komentuje a rozebírá požadavky na trhu práce, potřeby ve vzdělávání a na co se v souvislosti s novou průmyslovou revolucí připravit.

Už nyní jsou potřeba software vývojáři, IT bezpečnostní technici nebo specialisté na automatizaci a robotizaci. Česko je silně orientované na výrobu a patříme k technologicky vyspělým zemím. Podívejte se na aktuální nabídku pracovních pozic, u kterých se můžete podílet na nástupu nové technologické revoluce – Průmyslu 4.0.