Leadership v ČR

Rozvoj zaměstnanců v průmyslu 4.0

Čeští TOP manažeři v průzkumu ukázali, jací vlastně jsou

Praha, 1. června 2020 – Dobrý leader nemusí být expertem ve svém oboru a také nemusí vykonávat manažerskou funkci. Nejen tato překvapivá zjištění přinesl exkluzivní průzkum, který provedla Experis Executive, divize ManpowerGroup zaměřená na vyhledávání top manažerských pozic, ve spolupráci s firmou Krauthammer. Zeptali jsme se v něm více než 300 českých top manažerů z celé země, jak vnímají svou úlohu, priority leadershipu a jaké vlastnosti by měli lidé jako oni mít.

„Průzkum se zaměřil na dva základní aspekty související s řízením týmu. Tím prvním je manažer ve smyslu formálně vedoucího pracovníka v pracovní struktuře a tím druhým leader, tedy vedoucí osoba, která může, ale také nemusí mít svou pozici formálně v týmu zakotvenou,“ vysvětluje Richard Dobeš, Managing Partner společnosti Krauthammer.

Výsledky mluví jasně:

Sběr dat
  • 81,8 % oslovených předních manažerů se považuje za dobrého manažera
  • 86,1 % oslovených předních manažerů se považuje za dobrého leadera
  • 72,3 % dotázaných se cítí být jak dobrým manažerem, tak leaderem
  • 4,4 % respondentů se nepovažuje za dobrého manažera, dokonce ani leadera
  • 20 % oslovených top manažerů se vůbec nevzdělává

Respondenti odpověděli, že oproti zástupcům vrcholového managementu vychází pozice leaderů především z jejich získaných vlastností, leaderem se člověk jinými slovy podle nich stane, nenarodí. Zároveň tato pozice nemusí být reflektována v jejich pracovním zařazení. K tomu, aby se člověk stal dobrým leaderem, se musí dopracovat. A jaké vlastnosti by tedy měl mít dobrý leader? Oproti časté představě o vedoucích nemusí znát odpovědi na otázky týkající se pracovních záležitostí, ale musí být schopen efektivně usměrňovat a motivovat nejen sebe, ale i ostatní členy týmu.

Z vedoucích zástupců českých společností se přes 86 % považuje za dobrého leadera a pouze necelých 82 % za dobrého manažera. Zdá se, že leader si je výrazněji vědom svých nedostatků a uvědomuje si neustálou potřebu sebezdokonalování a sebehodnocení v současném rychle se měnícím pracovním prostředí. Podle průzkumu jsou za zásadní a nezbytné vlastnosti leadera považovány především schopnost komunikovat a rozhodovat se.

V odpovědích respondentů se propojují v prioritách leadera zejména vlastnosti související s praktickým řízením, jako je rozhodování, delegování, vizí a strategickým myšlením a osobnostní předpoklady, jako je vnitřní integrita, odhodlání a schopnost komunikace. Je zajímavé, o kolik je nadšení důležitější než pracovitost a vnitřní integrita než autenticita.

“Překvapením pro mě je, jak relativně nízko je hodnocena flexibilita a kreativita. Myslím, že by měly být v této extrémně turbulentní době výše, ale globální firemní kultura mnoha firem jim zřejmě nepřeje tolik jako jiným přednostem,” dodává Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

Vzdělání je klíčové

Osobní rozvoj

Mezi manažery má překvapivě velký význam i sebevzdělávání. Mohlo by se zdát, že manažer se nemá již co učit, ale 80 % z nich se ještě dále zdokonaluje v různých oblastech. V rámci průzkumu bylo však zjištěno, že téměř 20 % oslovených předních manažerů se téměř nevzdělává, to může souviset s jejich senioritou. Málo se vzdělávají zejména ti, kteří se necítí být leaderem (jen 17,7 %). Otázkou zůstává, do jaké míry jsou tito lidé schopni reagovat na proměnlivost pracovního trhu.

Top manažeři nejčastěji získávají nové informace skrze literaturu, kterou jako způsob vzdělávání v průzkumu uvedlo přes 88 % z nich. Zdá se, že mnoho z nich ustrnulo v tomto tradičním způsobu i přesto, že v dnešní době existuje množství interaktivnějších forem vzdělávání. Více než 73 % top manažerů využívá také vzdělávací kurzy. Téměř 70 % dotazovaných zlepšuje své znalosti a dovednosti skrze videa, necelých 60 % využívá komplexnější vzdělávací metody formou e-learningu.

Jaký by měl být správný leader?

Kvality leadera

Mezi respondenty jsme zjišťovali, jaké vlastnosti by měl mít správný leader. Nejčastěji čeští vedoucí pracovníci zmiňovali, že by leader měl být schopen předvídat problémy a nebát se o nich mluvit. Zároveň nemusí znát v rámci týmu odpovědi na důležité otázky týkající se konkrétní práce. Poměrně překvapivé bylo zjištění, že u leaderů není nezbytnou ani důležitou vlastností kreativita a inovativnost, dokonce ani pracovitost.

Leader nemusí ani dokonale znát oblast, ve které se pracovně pohybuje a svou pozici získává díky vhodné kombinaci vzdělání a zkušeností.

Praha versus zbytek Česka

Hlavní město je bezesporu hlavním hospodářským centrem a působí v něm významná část vedoucích pracovníků v České republice. Top manažeři pracující v Praze považují většinu vlastností u leaderů za důležitější než respondenti pracující ve zbytku země. Jako nejkontroverznější vlastnost se ukázala autenticita. Oslovení lidé pracující v Praze považují autenticitu za důležitou v 50 % případů. Pokud se ale podíváme na top manažery na ve zbytku republiky, ti autentičnosti moc nehoví, přikládají jí význam pouze v 25 % případů.

O průzkumu

Průzkum společnosti Experis Executive vznikl ve spolupráci s firmou Krauthammer v Q1 roku 2020. Vzorek tvořilo přes 300 vrcholných managerů a specialistů z celé České republiky. Dotazování probíhalo náhodným výběrem mezi vysoce postavenými manažery.

Experis Executive

Experis je divizí společnosti ManpowerGroup pro nábor specialistů a manažerů v IT, inženýringu a financích. Experis Executive se zaměřuje na executive search vyšších manažerských pozic. Při vyhledávání strategických pozic do národních i globálních společností v 80 zemích po celém světě používá certifikovanou strukturovanou metodologii, která stojí na hloubkových pohovorech, osobních testech a následné péči o klienta i obsazeného kandidáta.

Krauthammer Partners

Krauthammer se zaměřuje na rozvoj leadership, manažerských a obchodních dovedností. Byl založen v roce 1971 a má mezinárodní síť s globálním dosahem a působností ve 25 zemích, kde klientům poskytuje široké portfolio řešení lidského kapitálu.

Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva

Kompletní výsledky