Home office: výhody a nevýhody

Práce z domova, neboli home office, se stává stále populárnější formou práce. Čím dál tím větší počet zaměstnanců tuto alternativu vyžaduje a zaměstnavatelé jim často alespoň v určité podobě vychází vstříc. Jaké jsou výhody a nevýhody práce z domova?

V současné době, kdy se rozvíjí alternativní formy zaměstnání a pomalu se stávají běžnou součástí pracovního trhu, se rozrůstá i počet lidí, kteří pracují z domova, ať již plně, nebo částečně. Některé firmy nabízejí svým zaměstnancům možnost, aby část své pracovní doby trávili na místě, které si sami vyberou, mohou být doma, ale také v kavárně či na chalupě. Hodnocení se posouvá pryč od „odsezených“ hodin k odevzdaným výsledkům. To klade na zaměstnance mnohem větší nároky, co se týče zodpovědnosti a vlastního time managementu. Zároveň mu to ale dodává velkou míru svobody a mnohem větší prostor pro skloubení pracovního a soukromého života. Existuje také velká skupina lidí, kteří pracují z domova po celou dobu, ať již pro jednu nebo více firem, jako externí spolupracovníci.

Pro koho je práce z domova vhodná?

             Ne každá profese je vhodná k práci z domova, ale obecně jde takto vykonávat každá, kterou může člověk dělat sám bez přispění dalších členů pracovního týmu nebo není problém komunikovat s ostatními přes internet a společně úkol dokončit. Práce doma se uplatňuje zejména na postech, které vyžadují samostatnou tvůrčí činnost, velmi dobře se realizuje u „kancelářských“ zaměstnání, ale také u lehké manuální práce, kterou lze vykonávat jinde než v podniku. Často je vyhledávána rodiči malých dětí i lidmi, kteří by jinak museli dojíždět. Práci z domova ale využívají i lidé, kteří mají „klasické“ zaměstnání, ale home office využívají podle potřeby. Nejrozšířenější a nejobvyklejší je home office u pracovníků v IT, podívejte se na aktuální nabídku volných míst pro IT a další specialisty.

Výhody vs. nevýhody

            Ne každému práce z domova musí vyhovovat. Záleží na individuální povaze každého člověka. Někdo vyhledává sociální kontakt a lépe se mu pracuje v týmu a v každodenním ruchu podává lepší výkony. A doma se naopak nemůže k práci „dokopat“. Někdo je zase produktivnější v domácím prostředí.

Home office ale vyžaduje takový přístup, aby výsledky práce byly kvalitní a zároveň aby se celý život nestal jen souvislou pracovní dobou. Základem všeho je samozřejmě zodpovědný přístup a dobrý time management. Je-li práce rozvržena do jednotlivých úkolů, je nutné si sepsat datum odevzdání a rozvrhnout si čas, který bude potřeba jí věnovat. V ideálním případě by neměl pracovní čas zasahovat do večerů a víkendů. Výhodou je možnost stanovit si volno na jiné dny a víkendy naopak strávit pracovně. Není nutné řešit otevírací doby úřadů, bank či lékařů, Svůj čas si člověk pracující doma plánuje sám, zároveň ale by měl mít na paměti, že se práce sama neudělá a musí být včas.

Co říká zákoník práce?

            Práce z domova není zákoníkem práce zatím přímo definována, o její podobě se jedná. V současné době je obsažena v § 317 zákoníku práce, neobsahuje ale zdaleka všechny možnosti, které home office nabízí. Kromě úprav práv zaměstnanců na práci doma se jedná i o právech zaměstnavatele na kontrolu odvedené práce apod.

            Možnost pracovat z domova je pro mnohé vítaným a vyhledávaným benefitem, nemusí ale všem vyhovovat, a proto je dobré mít možnost výběru. Což ostatně většina zaměstnavatelů (pokud to povaha práce umožňuje) poskytuje.