Vytvoření IT týmu podporujícího inovaci a růst

skills-shortage-832x333Geoff Smith, výkonný ředitel ve společnosti Experis, vysvětluje důležité kroky, které musí IT týmy podniknout, aby mohly vést digitální transformaci jejich společností…

Obchodní konkurenceschopnost a růst ve Velké Británii jsou stále více ohroženy nedostatkem dovedností. S největšími potížemi se potýkají zejména organizace vyhledávající experty v oblasti vědy, technologií, strojírenství a matematiky (STEM – Science, Technology, Engineering, Maths). Britská komise pro zaměstnanost a dovednosti ve své poslední zprávě odhalila, že 43 % volných míst v těchto čtyřech disciplínách je obtížné zaplnit kvůli nedostatku uchazečů s potřebnými dovednostmi. Jedná se o skoro dvojnásobné číslo ve srovnání s britským průměrem 24 %. V současné době se mnoho společností spoléhá na to, že jim se zaplněním chybějících dovedností pomůže volný pohyb pracovníků mezi zeměmi, nicméně nedávné rozhodnutí Británie odejít z EU bude mít na tento stav pravděpodobně dopad a na trhu vznikne nejistota.

Studie britské komise pro vědu a technologii naznačuje, že 12,6 milionu dospělých nemá základní digitální dovednosti. Předpokládá se, že tato skutečnost ročně stojí britskou ekonomiku 63 miliard liber v ušlých příjmech. Tato zjištění ukazují, jak je nedostatek dovedností významný a jakým způsobem brzdí inovaci a ekonomický růst. Nicméně podle naší nedávné zprávy Tomorrow’s Tech Teams (technologické týmy zítřka) má 71 % pracovníků v IT pocit, že jejich organizace plně nevyužívají jejich dovednosti a znalosti. Mají za to, že je to především důsledkem nedostatku aktuálního školení (34 %) a investic (46 %).

Výzkum naznačuje, že IT oddělení by se měla snažit přestat být reaktivní službou a dostat se do centra inovace a obchodních strategií, ale také, že je možné v nynějších týmech dosáhnout výrazně lepších výsledků a překonat nedostatek dovedností utilizací nevyužitého talentu a dovedností současných pracovníků. Hlavní otázka tedy zní: jak?

Vedoucí IT týmů si nemyslí, že jejich týmy dosahují dostatečně vysokého standardu, aby vedly inovaci

Naše zpráva skrze rozhovory s pracovníky i vedoucími IT týmů zkoumala účel a strukturu dnešních IT oddělení a způsob, jakým se v budoucnu změní. Ukázala, že jednou z hlavních překážek je převedení množství dat, které mají nyní k dispozici, na využitelné informace, které lze použít při provádění obchodních rozhodnutí a vytváření strategií.

Co je trochu znepokojující – vedoucí IT týmů si nemyslí, že jejich týmy dosahují dostatečně vysokého standardu, aby vedly inovaci a rozvoj. Skoro každý třetí vedoucí IT týmu uvedl, že jeho tým je nutné zcela překopat, aby mohl vést digitální transformaci své společnosti. Výzkum také zjistil, že tyto týmy jsou v průměru celé čtyři roky pozadu za svými nejinovativnějšími konkurenty. IT týmy musí začít jednat právě teď.

Analyzujte, monitorujte a restrukturalizujte

Společnosti musí své IT týmy analyzovat a příslušným způsobem restrukturalizovat. Důkladné zhodnocení lze provést pomocí standardních kontrol výkonnosti nebo skrze neformální schůzky se zaměstnanci prováděné každý týden.  Ty lze využít k lepšímu pochopení stávajících dovedností zaměstnanců, jejich budoucích problémů a potenciálních oblastí, na které by bylo vhodné se zaměřit. Tyto pravidelné konverzace mohou společnostem poskytnout informace potřebné k vyhodnocení, jaké oblasti je nutné zlepšit za účelem dosažení vytyčených cílů. Zaměstnanci, kterých se zeptáte, jakým způsobem by se oddělení mělo změnit, se také budou cítit zodpovědni za svůj rozvoj a zapojeni.

Vytvořte kreativní kulturu

Vedoucí IT týmů musí pochopit, že je nutné vytvořit dlouhodobou strategii a odpovídajícím způsobem upravit přístup týmu.  Pro tuto změnu je zásadní přijetí nových technologií, ať už se jedná o dodávání cloudových služeb nebo implementaci a design nejnovějších mobilních aplikací. Je nezbytné vytvořit kulturu kreativity, která toto podpoří – zaměstnanci by měli být podporováni v kritickém přemýšlení nad stávajícími systémy a aktivním hledání způsobů, jak by se daly vylepšit. Poté by měli představit přesvědčivý obchodní návrh demonstrující, jak nový systém, proces nebo technologie prospěje organizaci a zvýší produktivitu a obrat.

Nabízejte specifické školení

Nedostatek dovedností lze omezit implementací robustního plánu školení. Aby byl váš program co nejefektivnější, musí být vytvořen na míru, a to nejen obsahem, ale i způsobem doručení zaměstnancům. Měl by být navržen tak, aby podporoval celkové obchodní cíle a požadavky a zároveň pomáhal s kariérními cíli jednotlivci, na kterého je zaměřen.

Je běžné, že různí zaměstnanci reagují na různá prostředí a školicí podněty, proto je třeba poskytovat širokou škálu školicích cvičení, která odpovídají konkrétním preferencím. Pokud například zaměstnanci poskytnete příležitost pracovat na projektu v jiné oblasti společnosti, umožníte mu se v práci učit a seznámit se s širším fungováním společnosti, což podpoří každodenní inovaci a sdílení znalostí.

Zajištění té správné struktury, kultury a programů pro rozvoj umožní technologickým týmům, aby se staly produktivnějšími a strategičtějšími. Zaměřte se na to již nyní, abyste překonali nedostatek dovedností a dosáhli úrovně transformace potřebné pro obchodní růst a zachování si náskoku před konkurencí.