Technologické týmy zítřka – 3. část – Lidé a týmy

exp_blog_sablona1-01Kromě dovedností by se společnosti měly také zaměřit na to, jak jejich týmy pracují, jak jsou hodnoceny a na jejich budoucí strukturu.

Spolu s vývojem technologie se musí funkce a způsob fungování IT oddělení změnit, pokud se mají vymanit z role poskytovatele služeb a začít se strategicky angažovat – obzvláště, pokud společnosti chtějí dosahovat vysokých cílů, jako je digitalizace služeb, vývoj strategie primárně zaměřené na mobilní zařízení a lepší porozumění zákazníkům.

Jak jsou IT týmy hodnoceny?

IT týmy, jejichž úkolem je pracovat na širších obchodních cílech, potřebují vědět, jak budou hodnoceny. Tyto faktory ovlivňují, jak týmy pracují, čemu manažeři dávají prioritu a jak jsou zaměstnanci najímáni a školeni.

Vzhledem k jejich zájmu o strategický vliv vysoké úrovně je zajímavé, že IT manažeři své týmy stále primárně hodnotí na základě toho, co dělají, a ne podle dopadu, který mají na společnost.

Co IT manažeři považují při hodnocení týmů za velmi důležité?

  • 74 % Výsledky
  • 55 % Inovace a kreativita
  • 65 % Produktivita a efektivita
  • 44 % Smysl pro detail

Inovace a kreativita jsou zde výjimkou. Vážou se k budoucímu účelu technologických týmů spíše než k jejich funkční minulosti ve stylu „Zkuste to vypnout a znovu zapnout“. IT manažeři musí mít při tvorbě nových týmů svobodu umožnit svým pracovníkům, aby proaktivně přispívali k obchodním inovacím, a používat nashromážděné informace zajímavými způsoby.

Budoucnost týmu

Technologické týmy v roce 2020 se budou muset fundamentálně lišit od týmů, na které jsou společnosti zvyklé dnes.

Představa, že IT týmy mohou být rozděleny podle souborů dovedností jejich pracovníků a nemusí docházet k žádnému přenosu znalostí, zaniká. V takovém případě by technologické týmy nadále pouze řešily problémy a neovlivňovaly strategii.

Když je dům strukturálně nestabilní, znamená to, že stavební postup byl chybný. Pokud tedy tým není vhodný pro svůj účel, postup, kterým byl sestaven, očividně není zcela optimální. Společnosti toto musí pochopit a přehodnotit způsob, jakým najímají IT pracovníky a manažery – začít najímat buď všestranné profesionály nebo lidi se schopností a chutí získávat nové dovednosti.

Výzkum ukazuje, že manažeři mají nápady týkající se nových metod najímání pracovníků, které si chytré společnosti osvojí. S moderním způsobem získávání pracovníků a obnoveným důrazem na dovednosti a kariérní vývoj je cílem najít ty nejlepší lidi a pak je ještě vylepšit.

Jak si manažeři myslí, že bude v roce 2020 probíhat nábor technologických pracovníků?

  • Kariérní rozvojové programy 41 %
  • Sociální sítě (přes Twitter, Facebook a LinkedIn) 37 %
  • Rekvalifikace 33 %
  • Crowd sourcing (využívání širší sítě k nalezení uchazečů) 33 %

 

Jelikož je současný stav technologických týmů nedostačující, společnosti se musí začít připravovat na budoucnost. Potřebují zajistit vyvážení dovedností, efektivní převod znalostí a vše pojistit vysoce kvalitním školením vedeným zaměstnanci.

Pro vytvoření úspěšného týmu je nejprve nutné se zaměřit na to, co IT pracovníci a manažeři označují za nejdůležitější charakteristiku pracovního prostředí v oblasti IT.

Co chtějí IT manažeři a pracovníci?

V první části této zprávy bylo uvedeno, že se IT manažeři a pracovníci setkávají s problémy s rozpočty, každodenním řešením problémů a nedostatkem dostupných moderních technologií. Tyto problémy by neměly být součástí flexibilního, vzrušujícího, efektivního a uspokojujícího pracovního prostředí, které je považováno za ideální.

IT manažeři jasně zastávají názor, že poskytnutí správných podmínek pro vytváření skvělých týmů závisí na organizaci. 94 % si myslí, že pro udržení úspěšného týmu je zásadním faktorem pracovní kultura, která pozitivně přijímá nové technologie. Ale vytváření technologických týmů zítřka je podle manažerů úkolem všech. 59 % z nich si myslí, že odpovědnost za rozvoj dovedností je ve výsledku na zaměstnancích.

Budování týmu

S vědomím, že současná týmová dynamika je neudržitelná, se společnosti musí soustředit na budování optimálních týmů zítřka. Jak ukazuje výzkum, je třeba vzít v potaz vyvážení dovedností, sdílení znalostí a předpoklady zaměstnanců. Ale jak by měl takový tým vypadat?

Výzkum naznačuje, že většina technologických týmů v roce 2020 se bude i nadále skládat z trvalých zaměstnanců. Dojde nicméně k rozšíření řad externích pracovníků z 24 % na 28 % a 69 % manažerů se bude na dočasné pracovníky stále více spoléhat. Podle výzkumu se nemusí nutně jednat o negativní vývoj – jako hlavní výhody zaměstnávání externích pracovníků jsou uváděny flexibilita (52 %), schopnost poskytovat čerstvou perspektivu (49 %) a jedinečné dovednosti (44 %).

Kromě zvýšení počtu externích pracovníků 59 % respondentů také předpokládá, že v následujících dvou letech bude na trh práce v oblasti IT vstupovat stále více lidí z netechnologického zázemí. Nejvýraznější změnou v demografickém složení pracovníků je jejich pohlaví – očekává se, že do technologického sektoru vstoupí mnohem více žen.

Menší změny jsou očekávány, také co se týče věku a služebního věku zaměstnanců. Ať už bude rozsah změn struktury týmů jakýkoli, bude mít dopad na společnosti.

Z hlediska věku se dá očekávat, že mileniálové budou mít užitek z jiného stylu managementu, než na jaký jsou zvyklí jejich starší kolegové.

Příliv lidí z netechnologického zázemí do organizací zároveň nevyhnutelně povede ke změně priorit ve školení – například k lepší rovnováze funkčního každodenního managementu a inovativně zaměřených kurzů.

Transformace týmu

Pokud organizace nezmění způsob, jak jsou jejich IT týmy vytvářeny a jak pracují, hrozí jim reálné riziko selhání projektů. V předchozích textech byla zmíněna obchodní rizika ve formě špatné zkušenosti zákazníků, špatného udržení zaměstnanců a ohrožení konkurencí. Bez transformace IT oboru se tyto hrozby stanou skutečností. Už jen proto, že společnosti, které své IT týmy transformují, přilákají ty nejlepší pracovníky, pomohou svým týmům rozvíjet své dovednosti a budou poskytovat nejlepší podmínky pro skvělé inovace založené na technologii. To vše povede k poskytování lepších služeb a převaze na trhu.

Transformace týmů ale může mít obří přínos. Skoro tři čtvrtiny (71 %) IT pracovníků si myslí, že je jejich organizace plně nevyužívají. Představte si, že by stejná statistika platila pro pracovníky prodeje nebo investory v bance. Tyto společnosti by jednoduše nemohly fungovat. V IT odděleních, jejichž význam neustále roste, je nevyužití zdrojů přesto běžné.

Když zároveň vezmete v potaz společný názor pracovníků a manažerů, že používají pouze 57 % svých dovedností a znalostí, zjeví se obrázek promrhaného času a talentu.

Revolucí by mohla být změna procesu najímání směrem ke strategičtějšímu a dlouhodobému přístupu. Přivedením těch správných lidí, kterým bude poté umožněno doplnit si chybějící znalosti, lze vybudovat tým, který může dnes pracovat a zítra přispívat.

Pokračování příště…