Technologické týmy zítřka – 2. část – Dovednosti

Dovednosti

team_dovednosti-01Podle průzkumu Technologické týmy zítřka se zdá, že v dnešní době nepředstavuje údržba a instalace IT systémů a řešení problémů s nimi spojených žádný problém. Ale technologické inovace na vysoké úrovni se ukazují být výzvou.

Výraznou součástí problému jsou dovednosti. Konkrétně rostoucí potíže s vyvážením starších IT dovedností s novými nápady a schopnostmi. Skoro tři čtvrtiny (74 %) manažerů říkají, že je náročné najít pracovníky vybavené starými i novými dovednostmi.

To znamená, že IT pracovníci se specializují na jedno nebo druhé – 48 % má nové nebo inovativní dovednosti a 52 % ovládá tradiční nebo starší dovednosti. Týmy jsou rozděleny a jen málo pracovníků disponuje kombinací dovedností.

Výsledkem je, že zatímco 63 % IT manažerů má za to, že jejich tým má správnou kombinaci dovedností pro plnění dnešních cílů týkajících se každodenní funkcionality, jen 33 % si myslí, že má správné dovednosti a zdroje pro umožnění jakékoli transformace nebo změny. Což vede k té možná nejdůležitější statistice této zprávy pro rozhodování:

Manažeři si myslí, že pokud mají jejich týmy vést technologickou transformaci, je nutné vyměnit 29 % jejich pracovníků.

Výzkum ukazuje, že 62 % IT manažerů chce, aby jejich pracovníci disponovali kombinací starých a nových dovedností. Přitom si 81 % pracovníků s novými dovednostmi a jen 63 % pracovníků se starými dovednostmi myslí, že je po nich poptávka. Statistika mluví jasně: manažeři chtějí změnu, společnosti ji potřebují a potenciální noví pracovníci jsou na ni připraveni.

Jsou dva způsoby, jak problém s dovednostmi vyřešit: najímání pracovníků a lepší sdílení vědomostí. Na druhou možnost se podrobněji podíváme na další straně.

Sdílení vědomostí

Předchozí část této zprávy popisuje problém s vyvážením dovedností uvnitř technologických týmů. Zdá se ale, že je zde ještě další problém – udržení vědomostí po odchodu pracovníků.

Společnosti, které přikládají prioritu přípravám na Technologické týmy zítřka, patrně ztrácejí schopnost spravovat systémy dneška a sociální dovednosti, které udržují oddělení v chodu.

Podle výzkumu 66 % celkového počtu pracovníků a manažerů uvádí, že když pracovníci odcházejí do důchodu, dochází ke ztrátě důležitých technologických dovedností. Aby to nebylo vše, jedná se o stejnou skupinu zkušených zaměstnanců, která nejčastěji mívá vůdčí, řídicí a mezilidské dovednosti, které týmy potřebují, aby mohly fungovat. Když tito lidé opustí pracoviště, je nemožné je okamžitě nahradit.

Jediným způsobem, jak zajistit účinnou přeměnu v technologický tým připravený na budoucnost, je řídit převod znalostí mezi zaměstnanci. Jedná se o další krok ve tvorbě týmu, který bude mít dovednosti pro vedení transformace a znalosti, které mu umožní udržovat systémy a řídit IT oddělení.

Když se vrátíme ke sportovnímu přirovnání z úvodu – tým „dětí“ z Manchester United nebyl hned od začátku zcela vytříbený. Očekávat od nových nebo mladých zaměstnanců širokou škálu dovedností je možná trochu nerealistické. Tyto dovednosti lze ale získat prostřednictvím sdílení znalostí se zkušenějšími zaměstnanci. Základem je najít lidi, kteří jsou připraveni a ochotni naslouchat.

Důležitost školení

Jedním z nejjistějších způsobů, jak zlepšit šíření dovedností v organizaci, je zvýšit úroveň školení a zároveň umožnit jedincům, aby si zvolili formát svého školení. Jak jsme ale již uvedli, rozšířeným názorem je, že týmy mají nedostatek technologického školení, aby mohly plnit potřeby společnosti.

V níže uvedeném grafu manažeři doporučují, aby se nové investice do školení zaměřily především na nové a moderní dovednosti. Existuje předpoklad, že zkušení zaměstnanci si tyto dovednosti díky svým znalostem a kořenům v IT managementu osvojí relativně rychle. Společnosti by se proto také měly snažit, aby zkušenější zaměstnanci školili nové pracovníky v používání tradičních systémů, což zabrání ztrátě znalostí.

Kam směřují investice do školení v příštích dvou letech?

  • Mobilní aplikace a zařízení – 59% nárůst
  • Big data management – 52% nárůst
  • Virtualizace – 48% nárůst

Tyto školicí cíle jsou v pořádku. Přesto nejde o zcela pozitivní záležitost, objevují se totiž stížnosti na univerzální druh školení (35 %), u kterého je všem IT zaměstnancům nabízen stejný školicí balíček bez ohledu na služební věk nebo roli, a také na nedostatek investic (49 %) a reaktivní přístup (48 %).

Druhé dvě záležitosti je možné řešit změnou financování a přístupu. K první je ale nutné se postavit jinak.

Když zaměstnancům umožníte, aby převzali odpovědnost za své školicí cíle, a poskytnete jim čas a prostor ke zlepšování jejich dovedností, zvýšíte tím potenciál pro specializované školení. IT zaměstnanci na různých úrovních potřebují a chtějí výrazně odlišný způsob školení.

Vedoucí manažeři například potřebují dovednosti pro aktivní přispívání k obchodní strategii na vysoké úrovni, zatímco novější zaměstnanci zpravidla potřebují dovednosti pro tvorbu a údržbu nástrojů, které k této strategii přispívají. Společnosti, které každé skupině nabízejí možnost určit si svůj školicí program, získají odměnu ve formě vysoce kvalifikovaných pracovníků. Také se tím otevírá potenciál pro různé školicí metody včetně mentorských programů a workshopů, takže se nejedná pouze o tradiční školení v zasedacích místnostech.

Proč je univerzální školení špatné?

Různé skupiny kladou prioritu na různé dovednosti. Jak tyto statistiky ukazují, manažeři potřebují určitý druh školení, zatímco pracovníci potřebují jiný. Když všem nabídnete jediný balíček, neuspokojíte nikoho.

Problém s dovednostmi se prakticky nevyhnutelně stane obchodním problémem. Především v IT odděleních, která budou více než kdy dříve formovat budoucnost provozu organizací. Jak je uvedeno, společnosti, které se nevěnují IT dovednostem, čelí problémům se zákazníky, konkurenty a zaměstnanci.

Jaký má problém s IT dovednostmi dopad na podnikání?

  • Nižší kvalita zákaznických služeb 45 %
  • Ztráta konkurenční výhody 40 %
  • Horší nábor a udržení pracovníků 38 %

Aby skluz zastavily, musí společnosti začít co nejdříve jednat. Je nutné se zaměřit na vyvážení dovedností zaměstnanců technologických oddělení – a nejen na to, zda mají staré nebo nové dovednosti.

Jen málo týmů pracuje dobře, když je vybaveno pouze tvrdými, funkčními znalostmi vyžadovanými k provedení jejich práce. Měkké sociální dovednosti, jako je řízení projektů, komunikace, management a vedení, jsou stejně důležité. Tyto druhy dovedností, často získávané v průběhu času, znamenají rozdíl mezi vysokým a nízkým výkonem.

Cílem je složit technologický tým, který je schopný vyřešit vyřešit všechy výzvy a zároveň vytváří aktivní přínos k obchodním cílům vysoké úrovně.

Pokračování příště…