Technologické týmy zítřka – 1. část – Přehled

 

Úvod

techtymy-01Co je potřeba pro sestavení úspěšného týmu? Zkušení profesionálové? Zapálená nová krev? Od každého něco?

Fotbalový expert televize BBC Alan Hansen v roce 1995 odepsal extrémně talentovaný mladý tým Manchester United, když slavně pronesl: „S dětmi nemůžete nic vyhrát.“ Tým sira Alexe Fergusona, ve kterém hráli David Beckham, Paul Scholes a Ryan Giggs, v té sezóně dosáhl historického vítezství v lize i Anglickém poháru – a později získal mnoho dalších titulů.

Stejně tak bezprecedentní a trvající úspěch zaznamenal Mark Zuckerberg a jeho mladý a nezkušený tým z Facebooku. Při založení společnosti v roce 2004 to předpokládal jen málokdo.

Tyto týmové triumfy lze samozřejmě považovat za anomálie. Uspět s nezkušeným týmem, ať už ve sportu nebo v podnikání, je bezesporu obtížné. Ale co když tyto týmy s vycházejícími talenty disponují také staršími znalostmi? Co když manažeři a majitelé vytvoří program pro najímání pracovníků a budování týmů, který jejich týmům propůjčí dovednosti, které budou potřebovat v následujících deseti letech, i ty, které definovaly předchozích deset let?

Sir Alex věděl, že když mladickou vervu podpoří tréninkem s vrstevníky a zkušenostmi několika starších zaměstnanců, získá tým s velkým potenciálem. Stejně tak i Zuckerberg posílil svůj facebookový tým zkušenými pracovníky. Věděl, co bylo před Facebookem, jak to bylo vytvořeno a co vše se mohl od zkušených naučit…

Ačkoli to může znít přehnaně, ředitelé a manažeři, kteří budují technologické týmy, si mohou z úspěchu Facebooku a Manchester United vzít příklad. Jak tato zpráva ukáže, model IT oddělení, který známe, se neustále vyvíjí.

I když jsou tradiční funkce (jako správa zařízení a systémová údržba) stále vyžadovány, IT týmy nyní mají velkou příležitost inovovat a přispět tak mnohem více společnosti celkově. Pokud mají být nicméně vytvářena oddělení připravená na budoucnost, musí dojít k důsledné celooborové změně způsobu náboru technologických specialistů.

Aby zjistila, jak budou IT týmy v nadcházejících letech vytvářeny a spravovány, nechala si společnost Experis specializující se na lidské zdroje v oblasti IT vypracovat nezávislý průzkum, který mapuje změny ve složení moderních IT oddělení. Dosažená zjištění ukazují určitou frustraci týkající se omezení a podmínek, ve kterých IT týmy pracují. Také se zdá, že je naléhavě nutné změnit způsob, jakým jsou týmy vytvářeny – zkombinovat zápal a znalosti mládí s moudrostí a jistotou zkušenějších.

Starý přístup najímání pracovníků za účelem splnění konkrétní provozní potřeby nemůže fungovat v soustavě, jejímž cílem je strategická transformace. Místo toho je třeba se více zamyslet nad způsobem, jakým jsou týmy budovány, strukturovány, školeny a rozvíjeny.

Společnost Experis mluvila s 1000 IT pracovníky a 200 vyššími IT manažery, kteří mají na starosti najímání pracovníků. Respondenti pracovali v mnoha různých sektorech včetně technologického, výrobního, finančního, vzdělávacího, maloobchodního a veřejného. Průměrná délka jejich služby byla šest let, přičemž 31 % pracovalo ve své organizaci přes deset let. Výrazná většina (85 %) dotazovaných jsou trvalí pracovníci.

Technologická transformace

IT oddělení jsou tradičně vnímána spíše jako pomocné struktury než jako hlavní strategičtí hráči. Jejich rolí je pomáhat společnostem dosahovat svých cílů ve velmi praktickém smyslu – prostřednictvím dodávání zařízení, řešení problémů nebo získávání a instalace systémů, které umožňují fungování moderních pracovních postupů.

Jaké je tradiční IT oddělení?

 • Založené na službách
 • Izolované
 • Řeší problémy
 • Součást společnosti

Výzkum nicméně ukazuje, že společnosti od svých technologických týmů potřebují více, jelikož skoro tři čtvrtiny (71 %) dotazovaných IT pracovníků a manažerů nahlásily, že se za poslední rok zvýšily požadavky na dovednosti v jejich organizaci. Cloud computing, využití mobilních technologií, strategické informace a vliv na rozhodování v rámci celé společnosti – to je budoucnost IT oddělení (v některých případech i přítomnost).

A pracovníci mají zájem tyto cíle plnit. Společnosti si zároveň uvědomují potřebu reorganizace svých IT oddělení a jejich hlubší integrace do organizace, aby mohla přispívat ke strategii a širším změnám a ovlivňovat, jak bude společnost vypadat za pět, deset a dvacet let. Technologie je jedním z nejdůležitějších faktorů pro ekonomický růst. Aby tomu tak ale bylo, musí způsob najímání pracovníků do technologických oddělení držet krok s požadavky společností. Oddělení zcela zaměřené na služby, které je schopné pouze opravovat rozbité věci a zařizovat nové pracovní stanice, nemůže účinně přispívat ke zmíněným hlavním cílům.

Co společnosti chtějí od svých IT týmů?

 • Více služeb poskytovaných přes cloud 61 %
 • Strategické informace pro obchodní rozhodování 57 %
 • Více mobilních aplikací 53 %
 • Převádění dat na použitelné informace 51 %

Překážky v cestě technologické transformace

 • Omezené rozpočty
 • Každodenní řešení problémů
 • Zastaralé technologie v oddělení
 • Nedostatek školení
 • Nedostatek inovativního myšlení
 • Nevyužití dovedností týmu

Toto se ale se správnými zaměstnanci a znalostmi může změnit.

Výzkum ukazuje, že 85 % IT manažerů se považuje za progresivní nebo středně progresivní myslitele. Ambice pro transformaci tu tedy jsou – ale jsou mařeny samotnými postupy. To vede ke sdílenému pocitu manažerů a zaměstnanců, že jejich oddělení jsou přes čtyři roky pozadu za nejinovativnějšími IT týmy.

Kromě rozpočtu se všechny hlavní problémy uváděné jako překážky v cestě technologické transformace vztahují k využití dovedností a lidí. Jedná se buď o nedostatek školení, nekompetentní vedení nebo využívání zkušených lidí na nesprávné úkoly. Další části této zprávy tyto oblasti zkoumají detailněji.

Pokračování příště…