Ochrana osobních údajů

Společnost ManpowerGroup Inc., spolu se svými dceřinými společnostmi a pobočkami uvedenými  zde („ManpowerGroup“), respektuje Vaše obavy ohledně soukromí. Tyto Globální zásady na ochranu soukromí se vztahují na (1) naše uchazeče o práci, (2) naše partnery, což jsou lidé, kterým poskytujeme práci nebo které přidělujeme k výkonu práce u našich klientů, nebo jedinci, kterým poskytujeme služby související se změnou jejich zaměstnání, (3) uživatelé webových stránek a aplikací uvedených zde („Sites“) a (4) zástupci našich klientů a dodavatelů. Tyto Zásady se nevztahují na zaměstnance v našem ústředí a jednotlivých zemích, což jsou jedinci zaměstnaní společností ManpowerGroup, kteří pracují pro ManpowerGroup, nikoli však přímo pro klienta společnosti ManpowerGroup. Tyto Zásady popisují, jaké osobní údaje  shromažďujeme, způsob, jakým je zpracováváme, s kým je sdílíme a práva a možnosti dostupné jedincům ohledně zpracovávání jejich osobních údajů. Také zde popisujeme opatření, která přijímáme pro ochranu těchto údajů, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů týkajících se soukromí, a jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů. Naše postupy týkající se soukromí se mohou lišit v různých zemích, ve kterých působíme, abychom zohlednili místní procesy a zákonné požadavky. Určité informace specifické pro konkrétní země můžete zobrazit kliknutím zde. Kliknutím na jeden z níže uvedených odkazů se přesunete na uvedenou sekci:

Informace, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme různými způsoby, například skrze naše Webové stránky a kanály sociálních sítí, na našich akcích, telefonicky a faxem, přes pracovní přihlášky, v rámci našeho osobního náboru a v rámci našich interakcí s klienty a dodavateli. Můžeme shromažďovat následující typy osobních údajů (v souladu s příslušnými právními předpisy):

 • kontaktní informace (např. jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo);
 • uživatelské jméno a heslo při registraci na našich Webových stránkách;
 • platební informace (např. číslo platební karty, datum vypršení platnosti, autorizační číslo nebo bezpečnostní kód);
 • údaje geografické polohy ve spojení s určitými funkcemi na našich Webových stránkách, jako je mobilní aplikace Manpower Jobs;
 • informace, které uvedete o přátelích nebo jiných osobách, které chcete, abychom kontaktovali; a
 • jiné informace, které nám poskytnete, např. v dotaznících nebo pomocí funkce „Kontaktujte nás“ na našich Webových stránkách.

Pokud jste naším partnerem nebo uchazečem o práci a hlásíte se na pracovní pozici nebo jste vytvořili účet, abyste se přihlásili na pracovní pozici, můžeme dále shromažďovat následující osobní údaje (v souladu s příslušnými právními předpisy):

 • Vaše pracovní zkušenosti a vzdělání;
 • jazykové schopnosti a jiné dovednosti související s prací;
 • číslo sociálního pojištění, národní identifikátor nebo jiné identifikační číslo vydávané státem;
 • datum narození;
 • pohlaví;
 • informace bankovního účtu;
 • občanství a případné pracovní povolení;
 • informace týkající se případné nezpůsobilosti k práci a omezením v práci;
 • výsledky testů na drogy, výpisy z trestního rejstříku a jiná ověření;
 • informace o finančních dávkách;
 • informace související s daněmi;
 • informace poskytované referenčními zdroji; a
 • informace obsažené ve Vašem resumé nebo CV; informace, které poskytnete ohledně Vašich kariérních zájmů a jiné informace o Vaší kvalifikaci pro zaměstnání.

Dále můžeme shromažďovat údaje, které nám poskytnete o jiných osobách, např. údaje týkající se Vašich nouzových kontaktů.

Informace shromažďované automaticky

Když navštívíte naše Webové stránky, můžeme určité informace shromažďovat automaticky, např. pomocí souborů cookies, webových majáků a logů webových serverů. Informace, které můžeme tímto způsobem shromažďovat, zahrnují IP adresu, jedinečný identifikátor zařízení, charakteristiku prohlížeče, charakteristiku zařízení, operační systém, předvolby jazyka, odkazující adresy URL, informace o úkonech provedených na našich Webových stránkách, data a časy návštěv našich Webových stránek a jiné statistiky používání. „Cookie“ je soubor, který webové stránky odesílají do návštěvníkova počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu, a který jedinečně identifikuje prohlížeč návštěvníka nebo ukládá informace či nastavení v prohlížeči. „Webový maják“, také označovaný jako internetová značka, pixelová značka nebo čistý GIF, spojuje webové stránky s webovými servery a jejich soubory cookie a používá se k přenosu informací získaných prostřednictvím souborů cookie zpět k webovému serveru. Pomocí těchto automatických shromažďovacích metod můžeme získat „clickstreamová data“, což je protokol odkazů a jiného obsahu, na které návštěvník při procházení webových stránek kliká. Když návštěvník proklikává webovou stránkou, bude shromážděn a uložen záznam jeho akcí. Určité datové prvky, které jsme automaticky shromáždili, jako například informace o Vašem prohlížeči, spojujeme s jinými informacemi, které jsme o Vás získali, abychom například zjistili, kdy jste otevřeli e-mail, který jsme Vám poslali. Váš prohlížeč Vám může sdělit, jak budete upozorněni, když přijmete určité typy souborů cookie nebo jak omezit, či zakázat určité typy souborů cookie. Mějte však prosím na paměti, že bez souborů cookie nemusíte být schopni využít veškeré funkce našich Webových stránek.  Před shromažďováním osobních údajů pomocí souborů cookie nebo podobných automatizovaných prostředků získáme v rozsahu vyžadovaném zákonem Váš souhlas. Poskytovatelé aplikací, nástrojů, widgetů a pluginů třetích stran na našich Webových stránkách, například nástrojů pro sdílení na sociálních sítích, mohou také  o Vaší interakci s těmito funkcemi shromažďovat informace automatizovanými prostředky. Tyto informace jsou shromažďovány přímo poskytovateli těchto funkcí a podléhají zásadám nebo oznámením týkajícím se ochrany soukromí těchto poskytovatelů. S výhradou platných právních předpisů není společnost ManpowerGroup zodpovědná za to, jak tito poskytovatelé s informacemi nakládají.

Účel zpracování osobních údajů

Výše popsané údaje zpracováváme k provádění následujících aktivit (v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy):

 • Poskytujeme řešení týkající se pracovní síly a propojujeme osoby a pracovní nabídky;
 • vytváříme a spravujeme online účty;
 • zpracováváme platby;
 • spravujeme vztahy našich klientů a dodavatelů;
 • rozesíláme propagační materiály a upozornění ohledně dostupných pozic a jiné komunikace;
 • informujeme o zvláštních událostech, akcích, programech, nabídkách, anketách, soutěžích a průzkumech trhu a spravujeme účast na nich;
 • odpovídáme na dotazy jednotlivců;
 • provozujeme, vyhodnocujeme a vylepšujeme naše podnikání (včetně vyvíjení, analýzy a vylepšování našich služeb; spravování naší komunikace; provádění analýzy dat a provádění účetnictví, auditů a jiných interních funkcí);
 • provádíme identifikaci, prevenci a ochranu proti podvodům a jiné nezákonné činnosti, ochranu proti pohledávkám a jiným závazkům; a
 • dodržujeme a prosazujeme příslušné právní předpisy, relevantní oborové standardy, smluvní závazky a naše zásady.

Pokud jste partner nebo uchazeč o práci a hlásíte se na pracovní pozici nebo jste vytvořili účet, abyste se přihlásili na pracovní pozici, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy používáme informace popsané v těchto Globálních zásadách na ochranu soukromí, kromě výše uvedených aktivit také k tomu, abychom:

 • Vám poskytovali nabídky zaměstnání a práce;
 • Vám poskytovali služby v oblasti lidských zdrojů včetně administrace programů benefitů, mezd, řízení výkonnosti a disciplinárních opatření;
 • Vám poskytovali další služby, jako je školení, profesní poradenství a služby související se změnou zaměstnání;
 • vyhodnocovali Vás jako vhodného uchazeče o práci a Vaši kvalifikaci pro pracovní pozice; a
 • prováděli analýzu dat, jako je (i) analýza naší základny uchazečů o práci a partnerů; (ii) vyhodnocování výkonnosti a schopností jednotlivců, včetně hodnocení dovedností souvisejících s prací; (iii) identifikace kvalifikačních deficitů; (iv) používání informací ke spojení jednotlivců a potenciálních pracovních příležitostí; a (v) analýza údajů o trendech týkajících se náborových postupů.

Údaje můžeme také zpracovat k jiným účelům, na něž konkrétně upozorníme před nebo v době shromažďování údajů. Kromě toho využíváme informace shromažďované pomocí souborů cookie, webových majáků, pixelů, logů webových serverů a jinými automatizovanými prostředky k účelům, jako je např. (i) přizpůsobení našich Webových stránek k užívání našimi uživateli; (ii) poskytování obsahu přizpůsobeného zájmům našich uživatelů a způsobu, jakým naši uživatelé používají naše Webové stránky; a (iii) spravování našich Webových stránek a jiných aspektů našeho podnikání.  V rozsahu vyžadovaném příslušnými předpisy získáme před shromažďováním údajů pomocí souborů cookie nebo jiných automatizovaných prostředků Váš souhlas. Na našich Webových stránkách také používáme analytické služby třetích stran, například Google Analytics a Adobe Omniture. Poskytovatelé analytických služeb, kteří tyto provozují, používají technologie, jako jsou soubory cookie, logy webových serverů a webové majáky, aby nám pomohli analyzovat Vaše využívání našich Webových stránek. Informace získané těmito způsoby (včetně IP adresy) mohou být sděleny těmto poskytovatelům analytických služeb a jiným relevantním třetím stranám, které tyto informace používají například k vyhodnocení využití našich Webových stránek. Pro více informací o těchto analytických službách a o tom, jak se z nich odhlásit, navštivte následující internetové stránky a jakékoli další internetové stránky uvedené v dodatcích pro konkrétní země: Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1

Zájmově orientovaná inzerce

Na našich Webových stránkách můžeme sbírat informace o Vašich online aktivitách, abychom Vám poskytli reklamy na produkty a služby přizpůsobené Vašim zájmům. Pro tento účel můžeme informace získat také z webových stránek třetích stran, na kterých jsou zobrazovány naše reklamy. Tato sekce Globálních zásad na ochranu soukromí obsahuje podrobnosti a vysvětlení týkající se způsobů, jak můžete uplatnit svá práva. Určité reklamy můžete vidět na jiných webových stránkách, neboť využíváme inzertní sítě třetích stran. Tyto inzertní sítě nám umožňují cílit naše sdělení na uživatele na základě demografických skupin, zájmů a příslušného kontextu. Prostřednictvím inzertních sítí můžeme, sledovat Vaši online aktivitu v průběhu času, a to tím, že shromažďujeme informace automatizovanými prostředky, včetně použití souborů cookie třetích stran, logů webových serverů, pixelů a webových majáků. Inzertní sítě používají tyto informace, aby Vám zobrazovaly reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Informace, které mohou inzertní sítě naším jménem shromažďovat, zahrnují údaje o Vašich návštěvách webových stránek, které zobrazují reklamy společnosti ManpowerGroup; například stránky nebo reklamy, které zobrazíte, a akce, které na těchto webových stránkách provádíte. K tomuto sběru dat dochází na našich Webových stránkách i webových stránkách třetích stran, které jsou součástí těchto inzertních sítí. Tento proces nám také pomáhá sledovat účinnost našeho marketingu. Pro informace o tom, jak se ze zájmově orientované inzerce reklamních sítí odhlásit, navštivte stránku http://www.aboutads.info/choices/. Před zpracováním Vašich informací za účelem zájmově orientované inzerce získáme v rozsahu vyžadovaném zákonem Váš souhlas. Naše Webové stránky nejsou navrženy tak, aby reagovaly na signály „Do Not Track“ z webových prohlížečů.

Údaje, které sdílíme

Osobní údaje, které o Vás získáme, nikomu nesdělujeme, s výjimkou případů popsaných v těchto Globálních zásadách na ochranu soukromí nebo v samostatných upozorněních poskytovaných ve spojení s určitými aktivitami. Osobní údaje sdílíme s dodavateli, kteří poskytují služby naším jménem na základě našich instrukcí. Tito dodavatelé nemají oprávnění tyto údaje použít nebo komukoli sdělit, pokud to není nutné v rámci poskytování služeb naším jménem nebo pro splnění zákonných požadavků. Také můžeme sdílet Vaše osobní údaje (i) s našimi dceřinými společnostmi a pobočkami; (ii) (pokud jste uchazeč o práci) s klienty, kteří mohou mít dostupné nabídky práce nebo zájem využít naše uchazeče o práci; a (iii) s ostatními osobami, se kterými spolupracujeme, například subdodavateli a konzultanty pro zprostředkování práce, abychom Vám pomohli najít práci. Dále můžeme údaje o Vás sdělovat, (i) pokud je tak vyžadováno zákonem nebo v rámci soudního řízení; (ii) orgánům činným v trestním řízení a jiným státním orgánům na základě oprávněného požadavku na zpřístupnění informací; a (iii) když věříme, že je sdělení těchto údajů nutné nebo vhodné, abychom předešli fyzické újmě nebo finanční ztrátě nebo ve spojení s vyšetřováním domnělé nebo reálné podvodné nebo nezákonné činnosti. Také si vyhrazujeme právo předat osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili, v případě prodeje nebo převodu našeho podnikání či majetku nebo jejich části (včetně reorganizace, zrušení nebo likvidace naší společnosti). Informace získané skrze pluginy a widgety třetích stran na našich Webových stránkách (např. informace související s Vašim používáním nástroje pro sdílení na sociálních sítích) jsou shromažďovány přímo poskytovateli těchto pluginů a widgetů. Tyto informace podléhají zásadám na ochranu soukromí poskytovatelů těchto pluginů a widgetů a společnost ManpowerGroup není zodpovědná za to, jak tito poskytovatelé s informacemi nakládají.

Vaše práva a možnosti

Ve spojení s osobními údaji, které o Vás shromažďujeme, a s ohledem na způsob naší komunikace Vám nabízíme několik možností. Chcete-li aktualizovat Vaše preference, požádat o odstranění Vašich informací z našich zasílacích seznamů, uplatnit svá práva nebo odeslat žádost kontaktujte nás způsobem popsaným v sekci „Jak nás kontaktovat“ těchto Globálních zásad na ochranu soukromí. V rozsahu stanoveném zákonem příslušné místní působnosti nás můžete níže uvedeným způsobem kontaktovat s požadavkem o přístup k osobním údajům, které jsme o Vás získali, nebo s požadavkem, abychom tyto údaje opravili, upravili, smazali nebo zablokovali. Pokud je to umožněno zákonem, můžete na základě legitimních důvodů kdykoli odvolat svůj dříve udělený souhlas nebo vznést námitku vůči zpracovávání Vašich osobních údajů a my se Vašimi požadavky budeme v budoucnu řídit. Pro více informací o tom, jak se ze zájmově orientované inzerce reklamních sítí odhlásit, navštivte stránku na adrese http://www.aboutads.info/choices/.

Předání osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás získáme, předáváme do jiných zemí než je země, ve které byly údaje původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné zákony na ochranu osobních údajů jako země, ve které jste informace původně poskytli. Když Vaše osobní údaje předáváme do jiných zemí, chráníme je způsobem popsaným v těchto Globálních zásadách na ochranu soukromí. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo Švýcarsku, budeme při předání osobních údajů třetím stranám nacházejícím se v zemích mimo EHP nebo Švýcarsko dodržovat příslušné zákonné požadavky a poskytovat osobním údajům dostatečnou ochranu.

Jak chráníme osobní údaje

Udržujeme administrativní, technická a fyzická ochranná opatření, jež mají za úkol chránit Vámi poskytnuté osobní údaje před neúmyslným, nezákonným nebo neautorizovaným zničením, ztrátou, úpravami, přístupem, zveřejněním nebo použitím.

Odkazy na weby, aplikace a služby třetích stran

Pro Vaše pohodlí a informace mohou naše Webové stránky obsahovat odkazy na weby, aplikace a služby třetích stran, které mohou být provozovány společnostmi nepřidruženými ke společnosti ManpowerGroup. Tyto společnosti mohou mít vlastní upozornění nebo zásady na ochranu soukromí a důrazně doporučujeme se s nimi seznámit. Nejsme zodpovědní za postupy týkající se soukromí jakýchkoli webů, aplikací nebo služeb nesouvisejících se společností ManpowerGroup.

Aktualizace našich globálních zásad na ochranu soukromí

Tyto Globální zásady na ochranu soukromí (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být průběžně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech týkajících se osobních údajů. O významných změnách Vás budeme informovat umístěním výrazného upozornění na naše Webové stránky s datem poslední aktualizace zásad.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se těchto Globálních zásad na ochranu soukromí, chcete-li uplatnit svá práva nebo chcete, abychom aktualizovali informace nebo preference, které jsme o Vás shromáždili, napište na:

Hříchová Vendula
Legal Helpdesk
vendula.hrichova@manpowergroup.cz
+420725877250