Měnící se trh pracovníků

vlna-01Žijeme v době nejistoty, ve světě „VUCA“ (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous – nestabilním, nejistém, složitém a nejednoznačném), kde se nestabilita, nejednoznačnost a složitost staly běžnými prvky našeho soukromého a profesionálního života.

Sociální sítě jsou zcela jasně novým ekonomickým operačním sociálním systémem, který nám umožňuje k práci přistupovat jiným způsobem. V posledních 15 letech byl internet sítí stránek, která umožňovala míchání protichůdných zdrojů informací.

Až v posledních 5 letech se stal internet skutečnou sítí lidí.

Práce v „zakázkové ekonomice“

Příchod čtvrté průmyslové revoluce vedl ke vzniku takzvané „zakázkové ekonomiky“, ve které se jednotlivé poptávané služby stávají pracovními příležitostmi (Uber a Airbnb), což vede k transparentnosti mezi klientem a zákazníkem. Jak správně poznamenal Carlo Alberto Carnevale Maffè během svého proslovu Talent Talk pro nadaci Human Age Institute, „internet se dnes stává skutečným koordinačním a stimulačním nástrojem, stejným jako firma, která představuje tradiční místo pro koordinaci práce a stimulaci pracovníků”.

Sociální sítě představují velmi likvidní trh, který umožňuje interakci mezi organizacemi a pracovníky a podporuje nás ve studiu nových forem zaměstnání a talentů. V dnešní době již neexistují společnosti, které by si vybraly nového spolupracovníka bez tohoto spolupracujícího přístupu. Již neexistuje monopol certifikovaných znalostí, a proto organizační model firmy čelí nové výzvě, protože já jsem jen jedním ze zdrojů certifikace, ale nejsem jediným ani tím nejrelevantnějším zdrojem: Jsem nutnou, ale nedostatečnou podmínkou, podmínkou systematicky vystavovanou konfrontaci a kritice.

Pracovníci v transparentním kontextu

To samé platí pro pracovníky, kteří musí soupeřit v transparentním kontextu, ve kterém se váš profil stává vaším průkazem totožnosti a ve kterém ti nejlepší postupují vpřed na základě svých zásluh. Mileniálové mají bezprecedentní míru vzdělání a vystavení dovednostem a stimulům: bavíme se o lidech, kteří znají věci, které my jsme nikdy neznali, kteří si vyvinuli jiné vzorce chování a život na sociálních sítích je pro ně přirozený. Pro ně je seskupování, učení se od ostatních, práce na konkrétních projektech a udržování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem přirozené a jejich svoboda výběru je radikálně odlišná.

Organizace jsou si těchto rysů velmi dobře vědomy a vědí, že aby je přitáhly, udržely a stimulovaly, musí s nimi jednat na základě zkušenosti, čímž se stávají nedílnou součástí pokračujícího vzdělávání, které je dnes tak podstatné.

Stefano Scabbio, President, Mediterranean and Eastern Europe at ManpowerGroup