IT dovednosti, kterých bude v roce 2017 nedostatek

dovednosti-01Nedostatek dovedností v oblasti IT roste

„Nedostatek dovedností“. O tomto tématu jste poslední dobou velmi pravděpodobně slyšeli, ať už ve zprávách nebo na pracovní poradě. Tento nedostatek znamená, že sice existuje mnoho volných pracovních pozic, chybí ale dostatečné množství pracovníků disponujících dovednostmi, které jsou na těchto pozicích vyžadovány. Problémem není objem dostupných pracovníků, ale vysoká úroveň a specifický charakter oborových dovedností potřebných k dokončení určitých úkolů, které jsou na většině pracovních pozic vyžadovány.

Dříve v letošním roce server LinkedIn analyzoval nejčastější IT dovednosti zmiňované v nabídkách práce z celého světa. Ve Spojených státech byly podle této zprávy na prvních pěti příčkách tyto dovednosti:

  1. Cloud computing
  2. Vytěžování dat
  3. Mobilní vývoj
  4. Síťová bezpečnost
  5. Middleware a integrační software

Velké množství pracovních pozic, jejichž zaplnění je momentálně nejobtížnější, v době, kdy většina stávající pracovní síly byla na střední nebo vysoké škole nebo procházela dodatečným školením či certifikacemi, ještě ani neexistovalo. Nepřetržité vzdělávání a investice do budování dovedností naší současné pracovní síly, aby splňovala požadavky dnešních zaměstnavatelů, může postupně nedostatek dovedností redukovat a zkrátit dobu potřebnou na zaplnění pozic, a to především v IT sektoru. Potřeba nepřetržitého vzdělávání je dost možná nejvíce citelná v sektoru informačních technologií a datové bezpečnosti.

V mezidobí vzrůstá počet krátkodobých zaměstnání. Podle výzkumu z května 2016 se očekává, že zaměstnavatelé ve Spojených státech vytvoří v příštích dvou letech skoro 175 000 krátkodobých pracovních pozic. To znamená nárůst o 5,9%. Také se předpokládá, že tento rok 47 % zaměstnavatelů napříč všemi obory najme krátkodobé nebo smluvní pracovníky a 60 % z těchto zaměstnavatelů přesune část těchto pracovníků v rámci své organizace do trvalých pozic na plný úvazek.

V technologickém sektoru je nicméně napříč mnoha oblastmi tohoto neustále se vyvíjejícího oboru vysoká poptávka po větším množství úzce specializovaných dovedností. IT průmysl je jedinečný v tom, že má určité zastoupení ve většině ostatních průmyslů po celém světě. Na letošním seznamu požadavků zaměstnavatelů je proto obrovské množství dovedností, ale mezi ty nejžádanější patří momentálně tyto.

Vývoj softwaru

Označení „vývoj softwaru“ je dost možná nejširší technická dovednost zmíněná v tomto článku. Existují sice základní principy vývoje, v současné době je ale nejvíce ceněn vývoj webových a mobilních aplikací. Konkrétně se v letošních pracovních nabídkách nejvíce objevuje požadavek na zkušenost s RESTful architekturami, programovacím jazykem Python a systémem kontroly verzí Git. Dále je často ceněna znalost Ruby a Ruby on Rails, Node.js, Perl, Scala, Django a vývoje mobilních aplikací pro Android a Apple.

Bezpečnost informací

Znalci předpokládají, že v roce 2020 budou na zaplnění otevřených pracovních pozic chybět až dva miliony pracovníků se specializací na bezpečnost informací. Rozsah pozic začíná u hlavního úředníka pro bezpečnost sítí (CSO) a končí u IT profesionálů odpovědných za každodenní údržbu a přímé řešení uživatelských problémů. Specializovaní pracovníci v oblasti bezpečnosti informací mají proto velké množství příležitostí napříč mnoha průmyslovými sektory. Zabezpečení a ochrana dat organizací a citlivých nebo proprietárních dat nikdy nebyly více potřebné než dnes. Pro IT profesionály, kteří chtějí rozšířit své dovednosti, existují školení, certifikace a stipendia v rámci mnoha soukromých a vládních iniciativ.

Administrace a vývoj databází

Segment správy a administrace databází se zpravidla zaměřuje na obvyklejší databázové enginy orientované na SQL a s nimi související nástroje. V této oblasti se nejčastěji používá Oracle, MySQL a Microsoft SQL Server a jejich znalost je proto organizacemi nejvíce ceněna. Přesto mají velkou hodnotu i znalosti skladování dat, vytěžování dat, business intelligence a analýzy všeho druhu.

Cloud a virtualizace

V dohledné době budou cloudové technologie a virtualizace pro společnosti tou nejmodernější technologií, která umožňuje rychlejší a bezpečnější spolupráci napříč mnoha různými typy platforem a mezi mnoha uživateli. Virtualizace je klíčová pro zprovoznění cloudu a proto je zásadním a zcela nezbytným aspektem provozu a implementace cloudové technologie. Co se týče virtualizace, jsou jako žádané dovednosti nejčastěji uváděny VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox a Citrix XenServer. Na straně cloudu se organizace začaly spoléhat na komoditní poskytovatele, jako jsou Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Compute a Converged Infrastructure společnosti HP a vyhledávány jsou i dovednosti v systému OpenStack.

IT operace a dozor

Zatímco se IT jako technologie ptá, zda „můžeme“, IT operace a dozor se ptají, zda „bychom měli“. Této oblasti IT sektoru vládnou procesy a postupy. Tyto postupy jsou určeny organizačními, místními a vládními předpisy a IT profesionálové z této oblasti je implementují a dohlížejí na jejich provádění. Zde se dostávají do hry disciplíny jako COBIT a ITIL. IT operace musí probíhat v souladu se souvisejícími pravidly, zákony, předpisy a zavedenými osvědčenými postupy, včetně vyhodnocování a minimalizace rizika, auditů, formálního řízení změn atd.

Big data a datová věda – Big data jsou občas označována za datovou vědu. Jedná se o oblast, která se soustřeďuje na data. Od prosté správy databází se ale liší – přichází zde ke slovu netradiční datové enginy, jako je Hadoop (HBase) a MongoDB. Správa dat je zde stejně důležitá jako manipulace s nimi. V této oblasti IT jsou extrémně důležité dovednosti týkající se vytěžování dat, matematické dovednosti a schopnost využití matematických nástrojů a modelů k porozumění těmto datům.

Správa sítí

Bez ohledu na technologické pokroky budou lidé pravděpodobně vždy potřebovat nějaký způsob, jak s těmito technologiemi fyzicky pracovat a vytvářet drátové i bezdrátové sítě hardwarových zařízení. Vždy budou vyžadováni pracovníci, kteří jsou kvalifikováni i vyškoleni pro správu sítí zařízení a virtualizovaného softwaru, který v dnešní době stále častěji zastupuje fyzické routery, switche, brány, firewally, obsahové filtry a jiná zařízení.

Vlastní zkušenost

V IT oboru se vyžadované a zkušeností získané dovednosti mohou napříč jednotlivými průmysly i organizacemi lišit. Například technologické dovednosti a systémy vyžadované v prostředí výroby se budou velice lišit od těch, které se učí a vyžadují IT profesionálové v potravinovém nebo bankovním průmyslu. Vlastní zkušenost zde proto má často prioritu před tradičním vzděláním a umožňuje reálnou implementaci nových technologií, dovedností a systémů.