Outsourcing – odborníky nakoupit nebo pronajmout?

Řídit náklady a investovat do zaměstnanců – jak dělat oboje a uspět v dnešním prostředí? Doznívající hospodářská recese změnila celý pracovní trh.

EXP_GrowthKlíčovou otázkou je řízení provozních nákladů a zároveň investice do správných lidí pro maximalizaci výkonu. Společnosti jsou pod rostoucím tlakem splnit své obchodní cíle, ale přitom první věc, kterou musely udělat na začátku krize, bylo snížit náklady prostřednictvím snížení počtu zaměstnanců.

Řídit náklady a investovat do zaměstnanců – jak dělat oboje a uspět v dnešním prostředí? Doznívající hospodářská recese změnila celý pracovní trh. Klíčovou otázkou je řízení provozních nákladů a zároveň investice do správných lidí pro maximalizaci výkonu. Společnosti jsou pod rostoucím tlakem splnit své obchodní cíle, ale přitom první věc, kterou musely udělat na začátku krize, bylo snížit náklady prostřednictvím snížení počtu zaměstnanců.

Manažeři prakticky ze všech sektorů bojují s tím, že nemůžou najít vhodné zaměstnance do svých týmů. Aktivní populace je stále méně početná, roste nezaměstnanost lidí s nízkou kvalifikací a lidí se správnou kvalifikací je stále méně. Je evidentní, že počet nakupujících (zaměstnavatelé) bude v blízké budoucnosti vyšší, než množství dostupného zboží (kvalifikovaní zaměstnanci) a jeho cena roste. Mnoho společností se již spálilo, když investovalo velké sumy do akvizice nějaké „superstar“, která potom zdaleka nesplnila očekávání. Je načase opustit staré předpoklady a zavést nové přístupy k získávání talentů, které obstojí na dnešním globalizovaném trhu.

Pro společnosti s vysokými požadavky je často nejefektivnější najmout si externí odborníky. Je to výhodné pro obě strany. Odborník se díky novým projektům neustále rozvíjí a je motivován, tím pádem do firmy přináší nové a nové znalosti. Zároveň se ušetří náklady na zaměstnance, který je po ruce (jen) ve chvílích, kdy je potřeba, a navíc firmu a její filosofii dobře zná.

Zaměstnavatelé si uvědomují výhody outsourcingu, které dále chrání i zaměstnance např. před přetížením, snižuje se míra fluktuace, úzce profilovaní odborníci jsou k dispozici v době, kdy jsou opravdu potřeba a naopak se tak uvolnila kapacita kmenových zaměstnanců. Outsourcing přináší schopnost rychlé reakce, a tím posílení konkurenceschopnosti, výrazné snížení nákladů v oblasti HR a v neposlední řadě řeší i otázku sezonních výkyvů.

V současné době ekonomické nejistoty poskytuje flexibilitu v počtu zaměstnanců, a firma tak není zatížena odpovědností a s tím spojenými dalšími náklady za případně propouštěné zaměstnance. Je to i signálem pro kmenové zaměstnance, že se nemusejí obávat propouštění, což v důsledku opět zkvalitňuje jejich práci.

Kombinace kmenových a externích pracovníků zajišťuje stálou základnu kvalifikovaných odborníků i v případě absence např. z důvodu nemoci. Dále je s tímto přístupem možné splnit i zakázky, které personálně přesahují firmu, a dostat se tak dále na žebříčku hierarchie, co se týče kvality i splněných závazků, flexibilní vstřícnosti ke klientům.

Pokud se v důsledku těchto postupů začne firma rozrůstat, má k dispozici na výběr osvědčené odborníky, kteří již firmu znají a ona zná je i jejich způsob a kvalitu práce. V podstatě již prošli zkušebním obdobím. Zároveň se tak snižují další HR náklady, a to na celý průběh výběrového řízení, které dosahují vysokých částek, zvláště u úzce specializovaných profesí.

Dalším důležitým bodem je využívání externích pracovníků, pokud firma expanduje do jiných zemí. Jednak mají místní pracovníci zkušenosti s odlišnou kulturou a vědí, jak se v jiném světě obchodu pohybovat, a hlavně pokud společnost není na trhu přítomná, nemá přístup k nejlepším kandidátům.

Outsourcing lze uskutečnit několika způsoby. Buď přímým oslovením nových odborníků, nebo využít bývalé pracovníky, kteří byli z důvodu nutnosti snížení stavů propuštění anebo jsou např. v důchodu. Samozřejmě je také možné oslovit specializované agentury, které se zaměstnáním externích odborníků pomohou.

I když se ekonomika pomalu dostává z recese, tlak na efektivitu bude pokračovat a firmy budou muset zůstat flexibilní. Bude důležité zvážit správný poměr mezi počtem kmenových a externích pracovníků tak, aby externí specialisté umožňovali jednak rychlou reakci na nové požadavky trhu a zároveň se stali zdrojem nových kmenových zaměstnanců a nových zkušeností.