10 nejčastějších důvodů proč zaměstnanec opouští svého zaměstnavatele

exit-01

V současné situaci na trhu práce je velmi důležité, aby zaměstnavatelé věděli, jak si udržet své stávající zaměstnance a motivovat je k loajalitě. Zaměstnanci mají totiž nyní velké možnosti výběru ve své pracovní kariéře a mohou mít mnohem přísnější požadavky než dříve. V dnešním článku vám nastíníme současných 10 nejčastějších důvodů proč zaměstnanec opouští svého zaměstnavatele v oblasti engineeringu, ale i jinde.

Chybící profesní rozvoj, neefektivní systém školení

Jedná se buď o absenci možnosti postupu na vyšší pozice a nebo o nemožnost rozšíření znalostí v daném oboru. Možná byste byli překvapeni kolik kandidátů jako důvod k odchodu označí právě stagnaci a nevyslyšenou chuť po dalším vzdělávání v rámci svého zaměstnání.

Nedodržení dohodnutých podmínek při nástupu

Často se stává, že dohodnuté podmínky při pohovoru zaměstnavatel nedodrží. Můžou to být dokonce takové podmínky, které byly pro kandidáta klíčové. Po časové investici do společnosti tak kandidát může zjistit, že vše není tak růžové jak mu bylo prezentováno při výběrovém řízení a práci bude chtít opustit.

Nedostatečné ohodnocení

Dle našich zkušeností je finanční ohodnocení jednou z největších motivací zaměstnance k hledání nového zaměstnání. Při změně zaměstnání nový zaměstnavatel většinou nabízí kandidátovi o trochu vyšší plat, než měl dříve. Je ale důležité si uvědomit, že nejde vždy jen jen o peníze. Ohodnocení má různé podoby a všechny jsou potřebné, jinak se může rychle dostavit pocit nevděčné práce.

Zastaralé technologie

Zvlášť v technických profesích hrají svojí roli inovace, ke kterým se má zaměstnanec možnost dostat. I třeba hůře zaplacená nabídka z oblasti průmyslu 4.0 je velmi atraktivní.

Nemožnost angažovanosti

Zaměstnanec by měl mít alespoň částečnou možnost rozhodovat o důležitých otázkách a procesech ve společnosti. Je důležité, aby se cítil být zapojen do děje a fungování společnosti. Pokud o všech důležitých i nedůležitých otázkách bude rozhodovat nekompetentní osoba, bude zaměstnanec rychle naladěn k aktivnímu hledání nového pracovního uplatnění.

Stereotypní pracovní náplň

Ano, s tímto problémem se často nedá nic dělat. Zaměstnanci by přesto neměli snižovat své nároky a zkusit si říct si o zapojení do nových pracovních projektů. Ale pozor, ať si nenaloží práce přes hlavu.

Špatné vztahy na pracovišti

Vzájemný respekt je vždy důležitý. S kolegy by si měl zaměstnanec sednout jak po osobnostní stránce, tak po profesní. Mohou se pak snadno navzájem podporovat v dobrých nápadech.

Časová náročnost zaměstnání

Přehnaně časově náročná práce může zaměstnance doslova vysát. Nejprve se to projeví na jeho značném úbytku pracovních schopností a nápadů a následně bude chtít odejít.

Přesčasy, směnný provoz, příliš povinností

Často se setkáváme s tím, že na schopné zaměstnance je navaleno spousta povinností, protože vzbuzují dojem, že vše zvládnou. Ale mají samozřejmě své hranice. Příliš mnoho úkolů navíc opět způsobuje značný pokles produktivity a markatně snižuje kvalitu odvedené práce.

Špatně dostupná lokalita pracoviště

V Experis používáme pomůcku, že by zaměstnanec v nejkrajnějším případě neměl dojíždět více kilometrů než dostává hrubé mzdy v tisících. Cesta do práce a zpět mu jinak zabere velmi mnoho času, nepoměrně k pracovní době, a snadno ho může nalákat jiný zaměstnavatel.