Rozjíždíme Experis Executive – rozhovor s Janem Šindelářem

sindelarExperis, divize ManpowerGroup, která se v České republice specializuje na podporu klientů zejména v IT a Engineeringu, se opět rozšířila. Vznikl Experis Executive, jehož posláním je vyhledávat kandidáty na vyšší managerské pozice. Přečtěte si krátký rozhovor s leaderem této nové značky na našem trhu Janem Šindelářem, velmi zkušeným dlouholetým zaměstnancem naší společnosti.

Dobrý den, Honzo. Vysvětlete prosím ve zkratce čemu se věnuje Experis Executive a jak se diferencuje v rámci ManpowerGroup?

Experis Executive je novou součástí Experis s jasně definovanou specializací. V České republice dosud působily jen IT a Engineering business units, Executive byla spuštěna teprve v létě. Hledáme primárně vrcholové manažerské pozice a to dvěma způsoby. Klasickým headhuntingem s přímým oslovováním kandidátů, ale také tradiční formou využívající kontaktu na volné kandidáty na trhu. Naši klienti nejsou přitom nijak oborově diferencovaní – hledáme manažery průřezově ve všech oborech kromě IT.

V čem se liší Experis Executive oproti konkurenci? Co je přidanou hodnotou pro kandidáta? Jak pracujete s kandidáty a kde je hledáte.

Lišíme se kvalitou a flexibilitou. Vyhledávání lidí na top manažerské pozice je velmi specifické, vyžaduje to nestandardní přístup a také jiné hodnocení kandidátů. Klasické headhunterské agentury jsou obvykle velmi drahé, oproti tomu běžní recruiteři většinou nemají dostatečné znalosti ani kompetence pro nábor vrcholových pozic. Experis Executive nabízí rozumný kompromis – kvalitu vyhledávání i přístupu za rozumnou cenu.

Jaké firmy představují vaše nejdůležitější klienty? Jaké typy pozic nejčastěji obsazujete?

Je důležité znovu zdůraznit, že nejsme limitováni oborem ve kterém klient působí. Můžeme obsazovat ve výrobních i obchodních společnostech. Jsme schopní najít i manažery pro neziskové organizace. Snažíme se spolupracovat s firmami s jasnou vlastnickou a rozhodovací strukturou. Většinou se jedná o malé a střední společnosti, které, např. po změně vlastníka, potřebují obměnu managementu. Často klient požaduje diskrétní vyhledávání, což umíme a je to i jeden z argumentů, proč využít služeb Experis Executive. Nebráníme se ani spolupráci s velkými korporacemi, nicméně zde se jedná zejména o součást služeb sjednaných v globálních smlouvách s naší mateřskou společností ManpowerGroup.

Honzo, stojí za Vámi dvacetiletá zkušenosti v obsazování top manažerských pozice. Jaké máte ve vedení Experis Executive plány do budoucna? Kde vidíte prostor pro další rozvoj na trhu práce?

Executive vznikl teprve na konci léta. Plány jsou tedy velmi ambiciózní, určitě počítáme s velkým rozvojem a dalším navýšením počtu našich konzultantů. Už nyní působíme v celé ČR, ale svoje působení v regionech chceme nadále posilovat, kdy můžeme navázat na existující síť poboček ManpowerGroup.

Jsou nějaké aktuální trendy v Executive náboru, které vám přijdou zajímavé?

Na Západě, zejména v angloamerickém prostředí je nábor mnohem více přesunut do světa sociálních sítí. Téměř každý manažer v má své detailní CV dostupné online. U nás není tento trend stále tak silný, jak by mohl být. Technologicky nás tedy čeká další vývoj. Nicméně skutečný lidský kontakt, ten je pro důkladné poznání kandidáta a odvedení kvalitního vyhledávání naprosto zásadní i nadále.

Nabíráte také v zahraničí? Kde nejčastěji?

Oblast, kde vyhledáváme, se zásadně řídí přáním klienta. Jsme schopní nabídnout přímý nábor v zahraničí i nábor přes naše pobočky . Tyto nástroje ovšem nevyužíváme, pokud to není účelné. Zahraniční nábor na vysoké manažerské pozice zatím není v České republice standardem. Je například těžké se vyrovnat vysokým platům v západní Evropě. Další překážkou často bývá znalost češtiny, protože pro některé vedoucí pozice je zásadní.

Dávám Vám poslední slovo a děkuji za rozhovor.

Také děkuji. Experis Executive znamená kvalitu, zkušenosti, přístup dedikovaného konzultanta a téměř stoprocentní úspěšnost.