25 let vývoje českého IT z pohledu personalistiky

IT je velice progresivní obor, obzvláště z vývojového hlediska za poslední dvě dekády, kdy se stal nedílnou součástí pracovního i osobního života. S postupným rozmachem technologií a výraznými proměnami se samozřejmě mění i personální stránka ve firmách v tomto odvětví či jednotlivých odděleních. Stoupá počítačová gramotnost všech zaměstnanců a IT pracovníci musí stále držet krok. Mění se jednak složení týmu, ale také pracovní náplně, a v neposlední řadě i kariérní postup a ocenění. IT je velice progresivní obor, obzvláště z vývojového hlediska za poslední dvě dekády, kdy se stal nedílnou součástí pracovního i osobního života.

S postupným rozmachem technologií a výraznými proměnami se samozřejmě mění i personální stránka ve firmách v tomto odvětví či jednotlivých odděleních. Stoupá počítačová gramotnost všech zaměstnanců a IT pracovníci musí stále držet krok. Mění se jednak složení týmu, ale také pracovní náplně, a v neposlední řadě i kariérní postup a ocenění.

Situace na konci 80. let a začátku let 90. minulého století byla taková, že počítačová gramotnost obecně byla minimální a zároveň byl i minimální počet odborníků, kteří se tak stali velice vyhledávanými a jejich pracovní pozice velice lukrativní. Počítače se používaly převážně jen v akademických institucích a firmy (potažmo i domácnosti) disponovaly komunikační technologií, jako byly pevné telefonní linky, faxy, telefonní ústředny. Zajímavostí je, že ve firmách tyto technologie často obsluhovali zdravotně handicapovaní. Počítače byly velmi drahou záležitostí nejen při pořizování, ale také svými nároky na prostor a provoz, zabíraly celou místnost a jejich obsluhu zajišťovalo několik zaměstnanců, kteří se rekrutovali převážně z řad akademických pracovníků. Důvodem vysokých nároků byl i tzv. High Performance Computing, tedy výpočetní cluster, který slouží k zvýšení výpočetního výkonu za pomoci více počítačů.

Zpočátku se na práci s počítačem pohlíželo jako na sci-fi, což samozřejmě platí i o dalších technologiích, např. mobilních telefonech. Neexistovala skoro žádná odborná literatura a programátoři byli spíše tvůrci odborné dokumentace a hlavně manuálními pracovníky pro děrování štítků (jedna z prvních metod programování). V rolích těchto programátorů kupodivu převládaly v rolích programátorů ženy (koneckonců první známou programátorkou byla dcera básníka lorda Byrona – Ada Lovelace).

Postupem času začaly vznikat první skupiny počítačových nadšenců – administrátoři sítí a technici, programátoři začínali programovat v jazyce Pascal a Cobol. A na pracovním trhu začaly vzrůstat požadavky na nalezení vhodných kandidátů – zpočátku to byli technici a obchodníci s výpočetní technikou.

Obrovský „boom“ nastal počátkem 90. let, a to v oblasti prodeje výpočetní techniky, kde byla největší poptávka po pozici Obchodní zástupce v oblasti HW. A s tím samozřejmě rostla i potřeba naplnit pozice programátorů, IT techniků, správců sítí a administrátorů. Požadavky byly zpravidla velmi jednoduché, stačilo mít nadšení pro věc, logické uvažování, ochotu samostudia.

Se zakládáním společností a podnikatelstvím vzrostla potřeba na elektronickou výměnu informací a zpracování účetnictví, a také na kandidáty z řad analytiků, účetních a programátorů (zejména v jazyce C, Visual Basic, dále Oracle), konzultantů informačních systémů, testerů a dokumentaristů.

Požadavky na uchazeče se rozšiřovaly. Zahrnovaly analytické a logické uvažování, u pozic konzultantů – proklientský přístup, schopnost pochopit potřeby klienta, schopnost nalézat řešení, empatii, výborné komunikační dovednosti. Zároveň razantně vzrostla jazyková vybavenost. Vznikly požadavky na bezpečnost sítí a tím také pozice administrátoři sítí a network specialisté (TCP/IP a další). Postupem času zde logicky vznikly i pozice systémový architekt, bezpečnostní analytik, procesní inženýr, starající se o IT bezpečnost obecně.

Se vstupem internetu na český trh se objevila nová oblast uplatnění, začali se využívat programátoři webových stránek, webdesigneři, nyní writeři. Požadavky na kandidáty se rozšířily o kreativitu, design, marketingové znalosti, schopnost zacílit a zaujmout. Do IT světa vstoupil marketing a reklama pro nepočítačové oblasti, skrz celý trh.

Z dalších novinek, které se v personální oblasti objevily s rozmachem IT a internetu, můžeme jmenovat projektové řízení a zavádění metodologií procesního a projektového řízení a s tím spojená poptávka po projektových manažerech, business analyticích, IT analyticích a konzultantech pro implementaci nástrojů. A tak vstoupily do hry požadavky typu schopnost řízení lidí, vysoká odolnost stresu, time management, vyjednávání, znalost metodologií.

V současnosti se, na rozdíl od počátků tohoto oboru, trh v IT projevuje jednoznačně převisem poptávky po IT specialistech nad jejich zdroji. Při hledání zaměstnání i uchazečů již dlouho nefunguje pasivní inzerát, search kandidátů probíhá na základě networkingu po celém světě – sociální sítě, LinkedIn, Twitter, Facebook, Google komunity, komunity programátorů, i pomocí finanční odměny za doporučení. Klasický nábor se posunul více k Executive Search a Headhuntingu.

S celým vývojem pracovního trhu, i zde vidíme tendence po alternativních formách zaměstnání, využívá se hodně bodyshopping IT zdrojů (dříve outsourcing), začínají převažovat kandidáti na projektech na IČO než na pracovní poměry. Finanční ocenění pozic vzrostlo geometrickou řadou, nyní patří mezi nejlépe placené profese.

I když IT infrastruktura bývá zastoupena stále převážně muži, začínají čím dále častěji programovat ženy, jak studentky, tak ženy na rodičovské dovolené. Možná se zde projevuje odkaz Ade Lovelace.

Iva Rylichová a Edita Kirby, ředitelky poboček personální společnosti Experis IT (divize ManpowerGroup pro vyhledávání IT specialistů)